Cosenza, La Statua è mobile (di Sergio Crocco)

La Statua è mobile
agiata e pura
da Piazza Fera
a Piazza Scura

Torna spostata
leggiadra e fiera
da Piazza Scura
a Piazza Fera

La Statua è mobile
chi vit’ì mmè…
muta d’accento
mò è a Piazza Fè
mò è a Piazza Fè
E’ a Piazza Fè

La Statua è mobile
senza ricìattu
ancunu juarnu m’à…
truavu aru lìattu

Iu l’è sintuto
quel marmo di beltà
dire ad Occhiuto
m’ha ruttu ù cà
lassami stà
m’ha rutt’ù cà.

——————————————–
ha collaborato Giuseppe Verdi