Tommaso Sorrentino, la risata geniale di un cosentino eretico (di Claudio Dionesalvi)

Tommaso Sorrentino

Oggi sarebbe stato il compleanno dell’avvocato Tommaso Sorrentino, geniale e ribelle, come lo definiva Claudio Dionesalvi, che ci ha ricordato il dialogo che pubblicò nel 2009, qualche giorno dopo la sua prematura scomparsa, su Cosenza Sport. Un dialogo alla… Tommaso.

di Claudio Dionesalvi

 • Tomma’
 • Aahahaaàh, chi cazzu vu’ Dionesa’?!
 • Ti vulìa sulu saluta’…
 • ‘Un cumingia’ a rumba i cugliuni. Ca tu si’ lùangu quannu attacc’a parra’. Manìati ca minn’ei ji.
 • E nendi, Tomma’. Ti vulìa di ‘na cosa, però com’al solito si’ troppu stùartu e ma’ fattu scurda’ chiru ca t’avìa di di’.
 • Cchi me’i di’ Dionesa’?! Ah forse ca a sinistra è morta e ri cumbagni tua fannu caca’ di risi…?!
 • No Tomma’. Chissu veramenti su’ vind’anni ca nu’ dicìmu. ‘Unn’è ‘na novità. E pu’ u problema è ‘ru tua, ca ancora cci parri…
 • Chid’èèèè?! ‘Un ti piglia’ cumbidenza, Dionesa’. O ti si’ già scurdatu c’a ‘mmia m’hannu mannatu ‘ngalera pe’ l’anni settanta. M’ei fattu puru l’esilio in Francia. Iu, i chissi cca, ‘un mi signu mai fidatu.
 • Sì, in effetti, questo te lo devo riconoscere. Tu ed altri vecchi compagni m’avete insegnato che la giustizia sociale non si ottiene nei tribunali. E che il garantismo è una cosa seria. Vale sempre, e vale nei confronti di tutti. Altrimenti non ha senso.
 • … menu mali k’anguna cosa ti l’ei ‘mbarata! E pu’ chi t’ei ‘mbaratu chiu’?!
 • Beh, mi hai insegnato pure a guardare con ironia persino le questioni più serie.
 • … m’a’ dici ‘na cosa Dionesa’?! Ma picchi’ mo’ parri in italiano? ‘Un ti capisciu.
 • Fa parte della tua natura di eretico, Tommà. Lo sanno tutti che sei un filosofo del Diritto. Se non parli italiano, è solo per denigrare i saccenti.
 • … e finìsciala. Ù sa ca a mmia ‘un mi piàcianu i’ sbiolinate. ‘Un v’ei raccumannatu atru: quannu mùaru, ‘un chiangiti, picchì a mia si’ cazzi i chianti ‘un mi su mai piaciuti.
 • E va beh, però non puoi nemmeno pretendere che facciamo una festa.
 • Picchi’?! Chin’è ca vu vieta? Dionesarbo, Dionesarbo, quannu fa’ accussi’ m’assumigli a ‘nu carbo…
 • Tommà, almeno in queste circostanze ci vuole un po’ di serietà…
 • … no no, ‘a serietà è controrivoluzionaria. E pù chini cazzu t’ha dittu ca iu signu ‘n eretico?
 • … in senso filosofico e politico, lo sei. Uno come te, che si diverte a ribaltare il senso comune, imprevedibile nell’analisi, corrosivo nella sintesi…
 • Aahahaaàh… t’avia dittu unn’a fa’ longa… e pu’ guarda ca ‘unn’è dittu ca simu suli ‘ntra st’universo.
 • Tommà, non mi dire…
 • … fòrrannu cazzi di’ tua, Dionesa’?!
 • Sì, anguna cosa ci’addi essa… i marziani, l’arcangelo Gabriele, ‘nu sandu qualsiasi… chiamàmula cumu a volimu chiama’…
 • Non essere retorico.
 • Tommà, miracolo.
 • Chid’è!?
 • Stai parlando in italiano.
 • … sì, picchì stamu parlannu i cose serie…
 • … e a’ politica unn’è ‘na cosa seria?
 • … ma fammu ‘u cazzu dù piacire… senda, t’ei dittu manìati ca mi’nni vaiu.
 • Tommà, u’ sa’ ca si ti’nni và puru tu, nua rimanimu suli…
 • “nua” chini?
 • … i ciùatu, i ribelli, chiri ca ‘stu munnu fa’ ‘ra mossa c’un’nni’ vida. Già senza Peppino Mazzotta, eravamo più soli.
 • Pe’ piaci’ un fa’ vittimismo, Dionesà. Chiri ca rùmbanu i cuglini aru potere, s’anni puru aspetta’ ca pu’ u’ potere ci rumba ‘ri cugliuni. E comunque Peppino era un grande!
 • Puru tu, Tommà. Puru tu si’ nu’grande. E signu sicuru ca Lisetta sarà all’altezza tua.
 • Bellu bellu ccu figliama… insomma, mu’ vu’ di’ chiru ca cazzu m’adi di’!?
 • Ti vùagliu bene Tommà.
 Cosenza Sport, 4 maggio 2009